'El mal dels innocents' triomfa al Penedès - Vilapensa